F.A.Q.

Hier vind u de vaker gestelde vragen over Sobercare. Heeft
u een specifieke vraag die hier niet tussen staat? Schroom
niet om contact met ons op te nemen.

Algemene vragen

Wat is close monitoring?

Bij Close Monitoring wordt een persoon op regelmatige tijden getest op alcoholgebruik, zodat onomstotelijk kan worden aangetoond dat de deelnemer tijdens het monitoringsprogramma nuchter is. Dit in tegenstelling tot monitoringsprogramma’s waarbij steekproefsgewijs testen worden uitgevoerd.

Waarom werkt monitoring zo goed?

Uit onderzoek is gebleken dat de kans op terugval kleiner is indien er gemonitord wordt. Dit komt onder andere doordat de deelnemer:

  • door het monitoringsprogramma daadwerkelijk objectief kan laten zien dat hij of zij nuchter is en daardoor het vertrouwen van de omgeving sneller terugverdient.
  • meerdere keren per dag bezig is met zijn of haar herstel.
  • geen discussies meer heeft met familie, de werkgever of vrienden over vermeend gebruik.
  • vaak sneller weer aan het werk kan en zo sneller weer de dagelijkse routine oppakt.
  • zichzelf weer gaat vertrouwen!
Hoeveel testen worden dagelijks gepland binnen het programma?

Voor het vaststellen van nuchterheid vragen we deelnemers vier keer per dag een blaastest uit te voeren. Een test kost in de praktijk niet meer dan 30 seconden en kan overal gedaan worden. Voor iedere test is er een periode van 2 uur waarbinnen de test uitgevoerd dient te worden. Het schema wordt samen met de deelnemer en, indien van toepassing, de behandelaar opgesteld zodat het optimaal aansluit bij de dagelijkse routine.

Wie krijgt mijn testresultaten te zien?

Alleen medewerkers van SoberCare die bevoegd zijn om de controles uit te voeren zien de resultaten van uw testen. Zij hebben een geheimhoudingsplicht. Verder geven deelnemers in de deelnemersovereenkomst toestemming om meldingen – bijvoorbeeld positieve of gemiste testen – te delen met een aantal personen. De deelnemer is vrij in het opgeven van personen die van meldingen op de hoogte dienen te worden gebracht. Meestal is dit de behandelaar en/of de werkgever. Verder worden vaak partners en familie aangewezen als ontvanger van de testresultaten.

Is SoberCare veilig met betrekking tot bescherming persoonsgegevens?

SoberCare voldoet aan de eisen zoals opgesteld door het College Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle resultaten worden in een goed beveiligde omgeving opgeslagen, er word intern uitsluitend gebruik gemaakt van “code-namen”.

Kan ik op vakantie gaan als ik mee doe aan het programma?

Ja, deelnemers kunnen gewoon doorgaan met hun programma indien zij met vakantie gaan. Dit dient wel van tevoren aan SoberCare te worden doorgegeven. Zo kan het schema in overleg worden aangepast aan de lokale tijdzone en beschikbaarheid van internet ter plaatse. Ook is het mogelijk de testen tijdens vakantie per dag op te slaan en dagelijks te verzenden.

Technische vragen

Heb ik een iPhone nodig voor SoberCare?

Ja, het mobiele blaasapparaat werkt alleen in combinatie met een iPhone. Voor de start van het programma dient u dus beschikking te hebben over een iPhone, inclusief een databundel voor het verzenden van de tests.

Heb ik een databundel nodig voor SoberCare?

Ja, voor het deelnemen aan het SoberCare programma is een van een databundel noodzakelijk. Alleen dan is het daadwerkelijk mogelijk om de tests tijdig te versturen, ook wanneer u bijvoorbeeld onderweg bent, buiten het bereik van een Wi-Fi-netwerk. Het dataverbruik van de Soberlink is zeer beperkt.

Hoe koppel ik de Soberlink aan een eventuele nieuwe telefoon?

De Soberlink werkt alleen maar in combinatie met een iPhone. Mocht u van telefoon wisselen, dan kan de nieuwe iPhone gemakkelijk gekoppeld worden aan de Soberlink volgens de procedure in de meegeleverde handleiding. Bij moeilijkheden bij het koppelen kun u natuurlijk de servicedesk bellen.

Hoe vaak dient de Soberlink opgeladen te worden?

De Soberlink kan ongeveer een week gebruikt worden voordat de accu leeg is. We raden deelnemers aan om de Soberlink geregeld op te laden en met volle accu te gebruiken. Dit vermindert de kans op gemiste testen en vergroot bovendien de levensduur van de accu.

Hoeveel tijd kost het om een test uit te voeren?

Het uitvoeren en verzenden van een test kost in het algemeen niet meer dan 30 seconden.

Is het mogelijk de tests te saboteren?

De SLBLUE verifieert de identiteit van de gebruiker door middel van een foto. Deze foto wordt op zo’n wijze genomen dat saboteren niet mogelijk is. Ook bevat de SLBLUE detectieapparatuur die pogingen tot sabotage opmerkt.

Staat uw vraag hier niet tussen of kunnen wij u ergens anders mee helpen?