HOE HET WERKT

SoberCare is een close monitoring programma. Deelnemers tonen met behulp van een eigen, mobiel blaasapparaat hun nuchterheid aan. Zo geven zij zichzelf, familie, andere naasten en eventueel de werkgever zekerheid over hun herstel. Dit leidt tot minder terugval en zorgt voor sneller herstel van vertrouwen.

Het programma

Het SoberCare-programma is er op gericht om deelnemers op een zo makkelijk mogelijke manier in staat te stellen hun nuchterheid aan te tonen.

Aan het begin van het programma krijgt de deelnemer een intake met een van de medewerkers van SoberCare. Naar aanleiding daarvan maakt SoberCare een passend programma. In de cliëntovereenkomst wordt vastgelegd aan wie de testresultaten door SoberCare worden doorgegeven. Doorgaans zijn dit de behandelaar, de werkgever en familie.

Meerdere keren per dag (doorgaans 4 keer) zal een blaastest worden gedaan door middel van een eigen, mobiel blaasapparaat, de SLBLUE. Tijdens het blazen zal er een foto worden gemaakt. De testresultaten, inclusief foto, worden automatisch verstuurd via een gekoppelde smartphone (iPhone). Zo kost het verrichten van de test niet meer dan 30 seconden. Je hebt hiervoor per test een periode van 2 uur waarbinnen de test dient te worden afgelegd.

Ons motto: “geen nieuws, goed nieuws!”

Aan het begin van het programma bepaal je samen met SoberCare en eventueel je behandelaar aan wie de meldingen van SoberCare worden doorgegeven. Doorgaans zijn dit de behandelaar, de werkgever en familie.

Als zij niets van SoberCare horen, kunnen ze er vanuit gaan dat de testen op tijd worden gedaan en je herstel goed verloopt. Zo is jouw nuchterheid geen onderwerp van discussie meer en is alle twijfel weg.

Als er wel sprake is van een positieve of gemiste test zal zo discreet mogelijk contact worden opgenomen met de door jou opgegeven personen. Zo wordt een eventuele terugval zo snel mogelijk gesignaleerd en kan er direct actie worden ondernomen.

SoberCare voor jou

Verslaafden in herstel weten uit ervaring hoe moeilijk het is om na je behandeling nuchter te blijven. SoberCare kan in deze fase veel steun bieden. Het is de bedoeling dat je je leven weer zo goed mogelijk oppakt. Daarom zorgen we ervoor dat de testtijden zo goed mogelijk aansluiten bij jouw situatie: je dagelijkse ritme, de momenten van de dag waarop jij het het meest lastig vindt om nuchter te blijven.

Voor deelnemers wordt het testen snel een makkelijke routine. Desgewenst word je via SMS op de hoogte gesteld van de geplande testen. Bij vragen kun je altijd contact opnemen met onze medewerkers.

Deelnemers aan SoberCare geven aan dat het dagelijks testen met de SLBLUE goed in hun routine past en enorm veel steun geeft.

Hieronder kun je meer lezen over ervaringen met SoberCare.

PERSOONLIJKE VERHALEN

SASKIA

Al 6 maanden gebruik ik de Soberlink bij het SoberCare programma. Voor mij is dit een zeer positieve ervaring.
Het programma doet heel veel voor mij.

IVONNE

Tijdens mijn vrijwillige opname in een kliniek werd mij gevraagd of ik wilde deelnemen aan SoberCare. Een jaar lang vier maal per dag blazen.
Dat doe ik nu acht maanden en voor mij is het een extra stimulans om niet te drinken!

LEO

Leo is klinisch/ambulant counselor en heeft nu een jaar ervaring met cliënten die SoberCare gebruiken.

Soberlink cellular

De SoberLink is een innovatief blaasapparaat dat de adem controleert op de aanwezigheid van alcohol. Tijdens het blazen neemt de Soberlink een foto om je identiteit vast te stellen. De testresultaten en foto worden door de ingebouwde GSM kaart direct verstuurd aan SoberCare, waar medewerkers discreet controleren of het programma gevolgd wordt.

De Soberlink gebruikt een professionele hoogwaardige sensor voor de metingen van alcohol.

Met de Soberlink kunnen deelnemers van het SoberCare-programma altijd en overal ter wereld aantonen dat ze nuchter zijn.

Heeft u meer informatie, een demo of offerte nodig?