Leo – klinisch/ambulant counselor

Ik werk nu een jaartje met SoberCare en ik zie duidelijk de toegevoegde waarde in het traject na de klinische fase.

In mijn opinie is herstel een complex gebeuren, afhankelijk van vele factoren. Het begint en eindigt met de motivatie van de verslaafde die herstel zoekt, maar motivatie alleen is niet voldoende. Dat was het namelijk in het verleden ook niet… Gedragsverandering en volledige abstinentie zijn noodzakelijk om een goede kans te maken op succesvol herstel op de lange termijn. Het 12 Stappen Minnesota-model voorziet in de gedragsverandering; volledige abstinentie is daarvoor een basisvoorwaarde. Met name bij dat laatste zie ik de toegevoegde waarde van SoberCare. Er komt het eerste jaar zoveel op de herstellende verslaafde af dat een ‘steun in de rug’ meer dan welkom is. SoberCare geeft dat extra stuk motivatie, ook bij mijn cliënten die daar voor kiezen. Omdat het voor de cliënt een vrijwillige keuze is om zich te onderwerpen aan een gestructureerde manier van controle.

En het geeft ook rust bij de directe omgeving, die weten dan ook waar ze aan toe zijn. Dat kan net het beslissende verschil maken in deze turbulente levensfase, waarin het einddoel voor de cliënt niet altijd helder op het netvlies staat. Dat is ook wat ik van hen terug hoor.

SoberCare stelt mij als counselor in de gelegenheid de discipline te meten – checken of de cliënt doet waar hij zich aan gecommitteerd heeft – en zo mogelijk te interveniëren indien nodig.

Als ondersteuning bij het weer oppakken van het leven en alles wat daar bij komt kijken, kan ik zeker achter deze methodiek staan.