Voor Wie?

Behandelaars

Het inzetten van het SoberCare programma levert een belangrijke bijdrage aan een succesvolle behandeling en een betere nazorgtraject. In de Verenigde Staten wordt ‘remote close alcohol monitoring’ breed toegepast door toonaangevende verslavingsinstellingen.

Ook in Nederland werken verschillende gerenommeerde instellingen met SoberCare om zo hun cliënten de optimale zorg te bieden tijdens en na de klinische en ambulante behandeling.

De voordelen van SoberCare

  • Als behandelaar weet u zeker dat uw cliënten nuchter zijn. Dit maakt het mogelijk meer aandacht te geven aan de daadwerkelijke behandeling of nazorg.
  • Onderzoek heeft aangetoond dat monitoring aanzienlijk bijdraagt aan het verminderen van terugval.*
  • Mocht er onverhoopt een terugval plaatsvinden, dan is deze snel gesignaleerd en kan er direct actie ondernomen worden.
  • SoberCare biedt uw cliënten meer houvast en  steun in de moeilijke periode na het verlaten van de kliniek.

* “Chemical Dependency and the Physiscian” door Mayo Clinic Proc. 2009

Sobercare
Sobercare
Sobercare

Overtuigd door de voordelen of meer informatie nodig?